Obavijest potrošačima o načinu zaprimanja pisanih prigovora

Sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (Nar. nov., br. 41/14.) obavještavamo potrošače da nezadovoljstvo u odnosu na kupljeni proizvod ili pruženu uslugu mogu iskazati prigovorom u pisanoj formi u našim poslovnim prostorijama pri čemu ćemo Vam bez odgađanja pisano potvrditi primitak prigovora. Prigovor također možete poslati putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte, na adresu: “Persistence d.o.o.” Ulica Tina Ujevića 18, Rovinj ili na e-mail adresu: info@persistencewoman.com. Trgovac se obvezuje u pisanom obliku odgovoriti na prigovore u pisanom obliku u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovor

Podnositelj prigovora:
Ime i prezime:
Adresa za dostavu odgovora: