PRAVILA I PRIVATNOST

Primjena uvjeta korištenja

Internetska stranica persistencewoman.com je u vlasništvu tvrtke „Persistence d.o.o.“,Ulica Tina Ujevića 18, Rovinj, OIB:72937715744(dalje u tekstu: Persistence). Persistence omogućuje korištenje usluga i sadržaja internetske stranice persistencewoman.com koje je regulirano ovim Uvjetima korištenja (dalje u tekstu: Uvjeti). Korištenjem Persistence  web shop sustava za naručivanje i svih pridruženih stranica i servisa koji pripadaju domeni persistencewoman.com (dalje u tekstu: Persistence Woman web shop ) smatra se da su korisnici u svakom trenutku upoznati s ovim Uvjetima, te da ih u cijelosti razumiju i prihvaćaju.

U slučaju pristupa i/ili korištenja domene persistencewoman.com i svih povezanih pod-domena te pripadajućeg sadržaja (primjerice: fotografije, audiovizualna djela, zvuk, tekst, grafike, ilustracije i podaci), aplikacija, softvera i usluga koje se omogućavaju putem Persistence Woman web shop-a bez obzira na način korištenja, korisnik izričito pristaje bez ikakvih ograničenja ili rezervi na korištenje i uporabu Persistnence Woman web shop-a u skladu s ovim Uvjetima, a reguliranje svih pravnih odnosa koji proizlaze ili mogu proizaći iz korištenja/uporabe Persistnence Woman web shop-a vrši se u skladu s ovim Uvjetima.

Korisnici su dužni redovito provjeravati Uvjete te se smatra da su korisnici korištenjem Persistnence Woman web shop-a ili bilo kojeg njezinog dijela, u svakom trenutku upoznati s aktualnim Uvjetima korištenja te da su ih razumjeli i prihvatili u cijelosti. Korisnici sami snose odgovornost za posljedice ne postupanja u skladu s ovom odredbom Uvjeta.

Persistence  pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.

Persistence  pridržava pravo ukidanja te promjene (ponude) sadržaja kao i svih servisa i podstranica koje su sastavni dio Persistnence Woman web shop-a, u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internetskim stranicama.

Persistence  pridržava pravo promjene, ograničenja ili prestanak pružanja usluge Persistnence Woman web shop-a u svako doba bez obaveze prethodne najave, uključivo i djelomično ili u potpunosti ograničiti pristup Persistnence Woman web shop-u te pružanje određenih usluga u slučaju kršenja odredbi ovih Uvjeta.

Persistence  nije odgovoran za bilo koji oblik štete koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje Persistnence Woman web shop-a, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku/posjetitelju ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja Persistnence Woman web shop-a.

Korištenjem sadržaja Persistnence Woman web shop-a korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju iz takvog korištenja.Persistence 

Sadržaj, software, usluge i aplikacije internetskog servisa

Sav sadržaj koji se prikazuje ili nalazi u/na Persistnence Woman web shop-u, uključujući ali ne i ograničavajući se na objavljeni tekst, grafike, ilustracije, fotografije, audiovizualna djela, zvuk, dokumente, podatke i informacije, ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti na način koji je protivan ovim Uvjetima.

Sadržaj, vizualni identitet, aplikacija i software Persistnence Woman web shop-a zaštićeni su u skladu s odredbama Zakona o autorskom i srodnim pravima, Zakonom o žigu te Kaznenim zakonom.

Posebno je izričito zabranjeno mijenjati, objavljivati, prenositi, prodavati, prikazivati, prerađivati, kopirati ili na bilo koji drugi način iskorištavati sadržaj, vizualni identitet, aplikacije i softver Persistnence Woman web shop, osim iznimno kada je takva mogućnost predviđena ovim Uvjetima ili je rezultat prethodnog odobrenja Persistence-a.

Usluge Persistnence Woman web shop-a zabranjeno je koristiti u komercijalne svrhe na bilo koji način te koristiti na način koji je protivan ovim Uvjetima. Pohrana ili kopiranje sadržaja za bilo koju svrhu i na bilo koji način i korištenje na način koji je protivan ovim Uvjetima izričito je zabranjeno.

U slučaju neovlaštenog, nedopuštenog i/ili protuzakonitog korištenja bilo kojeg sadržaja (tekst, fotografije, aplikacije, software, audiovizualna djela) ovog Persistnence Woman web shop-a, Persistence  pridržava pravo potraživati naknadu cjelokupne štete te pokrenuti građanski i kazneni postupak pred nadležnim sudovima protiv pravne i/ili fizičke osobe koja na opisani način koristi Persistnence Woman web shop.

Korištenje usluga Persistnence Woman web shop-a odobrava se isključivo punoljetnim osobama. Uporaba i korištenje Persistnence Woman web shop-a od strane djece nije dozvoljena.

Korištenje stranica Persistence Woman

Zabranjeno je korištenje stranica i sadržaja za bilo koju svrhu koja se ne odnosi na poslovanje s Persistnence Woman web shop-om, a da na bilo koji način koji nije u skladu s ovim Uvjetima.

Korisnik potvrđuje i jamči da će ove stranice koristiti u skladu s ovim Uvjetima i svim primjenjivim zakonima i pravilima, uključujući, bez ograničenja, sve one koje se odnose na internet, e-mail (poruke elektroničke pošte), podatke i privatnost.

Korisnik potvrđuje i jamči da će preuzeti sadržaj koristiti isključivo na način u skladu s ovim Uvjetima, u protivnom takvo korištenje smatra se nedopuštenim, u kojem slučaju je Persistence  ovlašten potraživati naknadu štete od korisnika te mu u cijelosti ili djelomično ograničiti pružanje usluge.

Registracija, korisnički račun

Registracija ili korisnički račun kreiraju se samo za jednu fizičku ili pravnu osobu. Registracijom za usluge Persistnence Woman web shop-a, korisnik dobiva pristup aplikaciji putem svoje e-mail adrese i odabrane lozinke. Korisnički račun nije prenosiv na druge osobe. Korisničkim računom pravnih osoba može se koristiti samo odgovorna osoba navedena kao takva pri registraciji.

Izričito je zabranjeno korištenje ili uporaba tuđih podataka te lažno predstavljanje u ime druge pravne ili fizičke osobe.

Izričito je zabranjeno priopćavati podatke o registraciji ili korisničkom računu trećim osobama.

Izričito je zabranjena uporaba tuđe registracije ili korisničkog računa.

Izričito je zabranjeno, na bilo koji način, korištenje Persistnence Woman web shop-a za slanje, odnosno poticanje širenja neželjenih elektroničkih priopćenja (tzv. spammanje).

Za kršenje odredbi Uvjeta iz ovog poglavlja, Persistence  zadržava pravo, prema slobodnoj ocjeni, uskratiti registraciju ili ugasiti korisnički račun korisnika, bez obveze naknade korisniku bilo kakvog troška ili štete.

Obveze registriranih korisnika

U postupku registracije ili kreiranja korisničkog računa, korisnik je obvezan odabrati tip registracije ( fizička ili pravna osoba ), ime i prezime, odnosno naziv tvrtke i ime i prezime odgovorne osobe, navesti adresu i kućni broj, poštanski broj i grad, e-mail adresu, željenu lozinku te OIB ( pravne osobe ). Svi podaci potrebni za registraciju ili kreiranje korisničkog računa moraju biti potpuni i istiniti. Završetkom registracije korisnik prihvaća ove Uvjete i odgovornost za sve aktivnosti uzrokovane uporabom sadržaja i usluga Persistnence Woman web shop-a.

Korisnik je obvezan čuvati podatke o svojoj sigurnosnoj zaporci i korisničkom računu, te je u potpunosti odgovoran za svu štetu nastalu neautoriziranim korištenjem svog korisničkog računa